0
My Cart
  Brak produktów w koszyku.
 • 0

  Polityka prywatności

  Treść obowiązku informacyjnego zgodnego z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”):

  1. Administratorem danych osobowych jest Castpol.pl Tomasz Dobiecki z siedzibą przy ul. Glinica 24, 89-200 Szubin (zwany dalej: „Administrator”).
  2. Dane kontaktowe administratora – Adres e-mail: kontakt@castpol.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w poniższych celach:
   a) W przypadku akceptacji regulaminu świadczonych usług przez administratora: w celu świadczenia usług o których mowa w niniejszym regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   b) W przypadku udzielenia dobrowolnej zgody na realizację marketingu bezpośredniego: w celu przesyłania treści marketingowych, w tym informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail), połączenia telefoniczne lub SMS. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Do przetwarzania danych uprawnia również art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422);
   c) W przypadku wysłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego: w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora po przez udzielenie wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanej osoby.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym, a więc OVH Sp. z o.o. ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, Dynadot.
  5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez:
   a) W przypadku realizacji umowy lub zakupu usługi – przez cały okres jej obowiązywania (do czasu posiadania konta w panelu klienta lub usług);
   b) W przypadku udzielenia dobrowolnej zgody w celach marketingu bezpośredniego – do czasu wycofania zgody;
   c) W przypadku zapytania wysłanego za pomocą formularza kontaktowego – do czasu wycofania zgody.
  7. Przysługuje Państwu prawo do:
   a) Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
   b) Wycofania zgody udzielonej w przypadku pkt 3 lit. b co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;
   c) Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, jednak brak ich podania:
   a) Uniemożliwi administratorowi świadczenie usług, o czym mowa w pkt 3 lit. a;
   b) Uniemożliwi administratorowi przyjmowanie i realizowanie zgłoszeń wysłanych za pomocą formularza kontaktowego, o czym mowa w pkt 3 lit c.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie o czym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  Polityka prywatności Castpol.pl

  1. Postanowienia ogólne
   a) Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy https://castpol.pl (zwany dalej: „Serwisem”).
   b) Właścicielem serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Tomasz Dobiecki, zamieszkały przy ul. Glinica 24, 89-200 Szubin
   c) Castpol.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis.
  2. Jak zbieramy dane?
   a) Zbieramy informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz
   osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako „Użytkownicy”.
   b) Dane osobowe użytkowników są zbierane w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych oraz dostępnych usług za pośrednictwem serwisu internetowego.
   c) Podczas korzystania ze stron internetowych serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa urządzenia końcowego lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
   d) Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym serwisie.
  3. Jak wykorzystujemy zebrane dane?
   a) W przypadku dokonania rejestracji w serwisie dane użytkowników wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta użytkownika i zarządzania tym kontem.
   b) Wprzypadku korzystania z usług odpłatnych świadczonych przez usługodawcę, dane użytkowników wykorzystywane są w celu świadczenia tych usług.
   c) Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania serwisu do preferencji użytkowników, a także administrowania serwisem.
  4. Mechanizm cookies, adres IP
   a) Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Castpol.pl za pośrednictwem serwisu na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Castpol.pl usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w serwisie.
   b) Castpol.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   – Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych użytkowników;
   – Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
  5. Castpol.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
   a) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   b) Analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych użytkowników serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń końcowych. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  7. Castpol.pl może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany do urządzenia końcowego, osoby odwiedzającej serwis, przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany do urządzenia końcowego dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Castpol.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu.
  8. Dostęp do danych i zabezpieczenia
   a) Dane osobowe zbierane przez Castpol.pl za pośrednictwem serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”).
   b) Dostęp do danych osobowych użytkowników zbieranych za pośrednictwem serwisu mają jedynie uprawnieni pracownicy Castpol.pl.
   c) Castpol.pl zapewnia użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w serwisie.
   d) Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Castpol.pl może odmówić usunięcia danych użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w serwisie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Castpol.pl roszczeń od danego użytkownika.
  9. Zmiany polityki prywatności
   a) Castpol.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
   b) Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z polityką prywatności oraz ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres: kontakt@castpol.pl.
   c) Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2023